Dagsarkiv juli 23, 2022

Avhannah

Bra tips till företagsstarten i data- och IT-branschen

Det är mycket att tänka på när det kommer till att starta företag. Du behöver planera och tänka på allt från företagsform till kontorsmaterial. För oavsett om du arbetar hemifrån eller från ett kontor så behöver du ha kontorsmaterial för att kunna jobba effektivt. Kontorsmaterial som är bra att alltid ha är exempelvis pennor, papper, gem, häftapparat, kuvert och mycket mer.

Välj nisch

Data- och IT-branschen blomstrar som aldrig förr. Det beror på att digitaliseringen går snabbt framåt och det finns i nuläget inga tecken på att den är på väg att avta. Det finns ett behov av kompetenta konsulter, helst med en spetskompetens. När du ska driva företag inom data- och IT-branschen är det viktigt att du bestämmer vilken inriktning du ska ha. Eftersom data och IT är ett stort område är det bättre att vara nischad på något speciellt än att kunna lite om mycket. Du kan exempelvis bygga upp din egen produkt eller jobba som konsult i egen regi.

Spetskompetens är en viktig tillgång

När du ska starta igång ditt företag behöver du förbereda dig. Det är just spetskompetensen som är din viktigaste tillgång när du ska driva eget företag. Utöver det behöver du ha en bra dator med de programvaror du behöver och en bra uppkoppling för att kunna arbeta. Startkostnaderna är relativt låga när det kommer till att starta ett data- och IT-företag.

Ekonomiska tips

Det är viktigt att komma ihåg att du inte har samma ekonomiska trygghet som när du är anställd. Därför är det bra i början att hålla nere kostnaderna och bygga upp en ekonomisk buffert där du kan ta pengar de månader där uppdragen är få. Det är även viktigt att tänka på pensionen. Du får ingen tjänstepension som egenföretagare. Det måste du själv ombesörja. Det är även viktigt att ha ett privat pensionssparande. När du är egenföretagare har du alla möjligheter att tjäna mycket pengar. Det finns ingen begränsning på uppsidan. Det kan även vara en bra idé att ha a-kassa och en sjukförsäkring.

Marknadsföring

När du har gjort alla grundläggande saker för att komma igång med företaget är det dags att hitta kunderna. I början är det viktigt att vara aktiv och söka upp sammanhang där du skulle kunna hitta kunder. Det är även bra att bygga upp en egen portfolio som du kan visa om någon vill se vad du kan. Det är en fördel att göra en marknadsföringsplan eftersom det gör marknadsföringen lättare och den är enklare att följa upp. I och med digitaliseringen finns det bra möjligheter att nå ut till rätt människor. Men för att synas gäller det att tänka till. Att nätverka och knyta kontakter är också bra för att hitta kunder.

Avhannah

Lägg dina IT-tjänster i molnet

För inte alltför länge sedan var du tvungen att installera all programvara, som du använde dig av i ditt företag, på din arbetsdator. Det hade inte någon betydelse om det var företagets faktureringsprogram, Word eller Photoshop – de skulle samtliga installeras i sin fullversion på datorn. Var du med på den tiden kan du säkert dra dig till minnes det ständiga gisslet med uppdateringar som gjorde att du inte kunde arbeta under själva uppdateringen och att det alltid fattades utrymme på hårddisken.

Det är fortfarande möjligt att köra vissa programvaror via datorn men som företagare är det något som du bör undvika. Det finns egentligen inte några som helst fördelar med lokala installationer av olika program eller förvaring av data på den lokala hårddisken. Du bör i stället använda dig av molntjänster för i princip allt som har med företaget att göra.

Det är säkrare med molntjänster

Ett avgörande argument för molntjänster är säkerheten. När din data finns i molnet, och du använder dig av seriösa leverantörer, hanteras datan av professionella företag med välutbildad personal som är specialiserad på bland annat säkerhetsfrågor. Detta ska jämföras med om du förvarar datan på din egen dator. Då är det du själv som svarar för säkerheten, och oavsett hur bra lösenord du har och hur många antivirusprogram som du använder dig av kommer säkerheten aldrig att vara i närheten av vad professionella molntjänster kan erbjuda.

Det är enklare med molntjänster

Använder du dig av programvaror som är installerade på din egen dator är du utlämnad till dig själv som IT-tekniker när programvaran inte fungerar som avsett. Även om du är intresserad av IT är felsökning på den egna datorn något som du sannolikt vill undvika. Förutom att det som regel är en av de tråkigare formerna av IT tar det tid, och det är tid som du kunde använt till något betydligt bättre i ditt företag.

Väljer du i stället molntjänster uppdateras programvaran löpande under överinseende av välutbildade tekniker. Upptäcks ett fel någonstans åtgärdas det per omgående för alla användare av programvaran. Det är ytterst sällan som programvaror i molnet inte är möjliga att använda på grund av ett tekniskt fel.

Det är billigare med molntjänster

Avslutningsvis är det en ekonomiskt god affär att använda sig av molntjänster. I stället för att du köper programvaran, för att därefter betala för nya versioner varje år, betalar du en mindre månadsavgift för molntjänsten. Du behöver inte betala för uppdateringar och du kan dessutom i regel säga upp tjänsten med högst en månads uppsägningstid. Det är därför inte någon tvekan om att molntjänster, förutom att vara en smidig och säker lösning, även ur ekonomisk synvinkel, är en mycket bra lösning för dig och ditt företag.