Lägg dina IT-tjänster i molnet

Avhannah

Lägg dina IT-tjänster i molnet

För inte alltför länge sedan var du tvungen att installera all programvara, som du använde dig av i ditt företag, på din arbetsdator. Det hade inte någon betydelse om det var företagets faktureringsprogram, Word eller Photoshop – de skulle samtliga installeras i sin fullversion på datorn. Var du med på den tiden kan du säkert dra dig till minnes det ständiga gisslet med uppdateringar som gjorde att du inte kunde arbeta under själva uppdateringen och att det alltid fattades utrymme på hårddisken.

Det är fortfarande möjligt att köra vissa programvaror via datorn men som företagare är det något som du bör undvika. Det finns egentligen inte några som helst fördelar med lokala installationer av olika program eller förvaring av data på den lokala hårddisken. Du bör i stället använda dig av molntjänster för i princip allt som har med företaget att göra.

Det är säkrare med molntjänster

Ett avgörande argument för molntjänster är säkerheten. När din data finns i molnet, och du använder dig av seriösa leverantörer, hanteras datan av professionella företag med välutbildad personal som är specialiserad på bland annat säkerhetsfrågor. Detta ska jämföras med om du förvarar datan på din egen dator. Då är det du själv som svarar för säkerheten, och oavsett hur bra lösenord du har och hur många antivirusprogram som du använder dig av kommer säkerheten aldrig att vara i närheten av vad professionella molntjänster kan erbjuda.

Det är enklare med molntjänster

Använder du dig av programvaror som är installerade på din egen dator är du utlämnad till dig själv som IT-tekniker när programvaran inte fungerar som avsett. Även om du är intresserad av IT är felsökning på den egna datorn något som du sannolikt vill undvika. Förutom att det som regel är en av de tråkigare formerna av IT tar det tid, och det är tid som du kunde använt till något betydligt bättre i ditt företag.

Väljer du i stället molntjänster uppdateras programvaran löpande under överinseende av välutbildade tekniker. Upptäcks ett fel någonstans åtgärdas det per omgående för alla användare av programvaran. Det är ytterst sällan som programvaror i molnet inte är möjliga att använda på grund av ett tekniskt fel.

Det är billigare med molntjänster

Avslutningsvis är det en ekonomiskt god affär att använda sig av molntjänster. I stället för att du köper programvaran, för att därefter betala för nya versioner varje år, betalar du en mindre månadsavgift för molntjänsten. Du behöver inte betala för uppdateringar och du kan dessutom i regel säga upp tjänsten med högst en månads uppsägningstid. Det är därför inte någon tvekan om att molntjänster, förutom att vara en smidig och säker lösning, även ur ekonomisk synvinkel, är en mycket bra lösning för dig och ditt företag.

Om författaren

hannah administrator

Lämna ett svar