Mobbning på internet

Avhannah

Mobbning på internet

Att mobba någon på nätet är lätt. Man sitter som mobbare tryggt bakom en skärm och så kan man kasta ur sig allt möjligt. Mobbning är dock något som kan träffa väldigt hårt hos den som blir utsatt, även om några anser att det bara är ord som kastas runt.

Olika typer av mobbning

Mobbning online kan se ut på olika sätt. Vissa barn får inte vara med i olika spel, någon annan kallas för olika saker bakom ryggen. Mobbning kan också handla om att någon avslöjar hemligheter, eller om att någon publicerar bilder på någon utan tillåtelse.

Mobbning på nätet kan vara värre

Ofta är mobbning på nätet värre än glåpord i skolan. På nätet sprider sig saker längre och snabbare. Dessutom följer mobbningen med hem. Att kallas saker i skolan kan man i regel skaka av sig hemma, men online går det inte.

Att få hjälp

Som barn kan man kostnadsfritt kontakta BRIS för att få stöd om man blir mobbad eller om man mobbar. Man kan också kontakta skolans personal. Att prata med sina föräldrar eller en annan vuxen är alltid klokt. Då kan de i sin tur få mobbningen att sluta genom att införa åtgärder mot den eller de elever som mobbar online.

Om författaren

hannah administrator

Lämna ett svar