Använd ett CRM i din it-verksamhet

Avhannah

Använd ett CRM i din it-verksamhet

Driver du ett företag inom it-branschen är du väl medveten om att marknadsföringen är avgörande för företagets framtid. Det finns en uppsjö av it-företag och lägger du inte ner tillräckliga resurser på att marknadsföra din verksamhet blir du snart akterseglad av dina konkurrenter. Med marknadsföring avses inte nödvändigtvis tv-reklam eller helsidor i någon av de stora dagstidningarna. Det är få mindre it-bolag som har de resurserna. Den kanske effektivaste åtgärden som ett mindre företag kan göra är att behandla existerande kunder väl och ständigt bearbeta de presumtiva kunderna med olika typer av erbjudanden.

CRM är nödvändigt för en effektiv marknadsföring

Allt för många företag hanterar fortfarande sina leads och kontakter med hjälp av Word- eller Exceldokument. Detta är ett slöseri med resurser samtidigt som det omöjliggör ett effektivt arbete med marknadsföringen. Har du som ambition att bedriva en modern marknadsföring, där du får en bra avkastning på de resurser som du lägger ner, måste du använda dig av ett CRM. Ett CRM gör det möjligt för dig att automatisera en stor del av arbetet utifrån vilken fas av införsäljningsprocessen som en tänkbar kund befinner sig i. Detta innebär att du kan erhålla största möjliga nytta av minsta möjliga insats i marknadsföringsarbetet.

Välj CRM utifrån just dina behov

När du väljer CRM måste du först och främst utgå från dina egna behov och förutsättningar. Det finns en uppsjö av olika CRM-lösningar men de flesta av dem är oerhört komplexa och består till största delen av funktioner som du aldrig kommer att använda. Det är en bättre lösning att satsa på ett modernt CRM som är anpassat till dagens teknik och som är möjliga att anpassa till just din verksamhet.

En mycket intressant lösning är Lime på lime-technologies.se som är ett modernt och mycket lättanvänt CRM. Lime är dessutom känt för att ha en förträfflig kundservice och att verkligen ta hand om sina kunder. Deras CRM fungerar för såväl små som stora företag och är möjligt att integrera med de andra programvaror som du redan använder i verksamheten. Det innebär att du inte behöver anpassa dig alltför mycket till CRM-verktyget utan i stor utsträckning kan fortsätta att använda dig av dina befintliga programvaror. Du kan läsa mer om Lime på deras webbplats på adressen lime-technologies.se.

Väl värt investeringen

De flesta CRM-system har en bra prisbild och du kommer aldrig att ångra en investering i ett bra system. Investeringen kommer att avsevärt effektivisera ditt marknadsföringsarbete och i stället för att sitta och fylla i uppgifter i ett Excel-dokument kan du fokusera på att skapa marknadsföringskampanjer med automatiserade utskick per e-post, eller bearbeta enskilda leads som är i slutfasen av införsäljningscykeln. Ett bra CRM kommer att göra skillnad för såväl hur du tillbringar din arbetsdag som intäkterna till ditt företag.

Om författaren

hannah administrator

Lämna ett svar